Home Kenniscentrum Nieuws Jeugdvakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Jeugdvakantie

Het jaar dat een werknemer is afgestudeerd, heeft deze geen recht op wettelijke vakantie. Vanaf het daaropvolgende jaar heeft men, op basis van de prestaties in het jaar van afstuderen (vakantiedienstjaar), nog steeds geen volledig vakantierecht. Onder bepaalde voorwaarden kan men bijkomende vakantiedagen krijgen die vergoed worden door RVA, zodat men toch 4 weken wettelijke vakantie heeft. Deze dagen worden jeugdvakantiedagen genoemd.

Om aanspraak te kunnen maken op jeugdvakantiedagen dient de jongere gelijktijdig aan enkele voorwaarden te voldoen.