Home Kenniscentrum Nieuws Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Jaaroverzicht tewerkstellingsmaatregelen

In de loop van maart wordt door de RSZ aan alle werkgevers een overzicht van de toegepaste tewerkstellingsmaatregelen toegezonden, Trillium genaamd. Dit jaarlijkse overzicht moet binnen de maand volgend op de ontvangst schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemers (eventueel via de vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad).