Home Kenniscentrum Nieuws Jaarlijkse actieplan welzijn

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Jaarlijkse actieplan welzijn

Jaarlijks dient de werkgever werk te maken van zijn wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en dient een jaarlijks actieplan opgemaakt te worden dat actiepunten op korte termijn bevat. Dit actieplan dient uiterlijk voor 1 november ter advies voorgelegd te worden aan het CPBW. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die geen CPBW hebben. De preventieadviseur wordt betrokken bij de opmaak van dit actieplan. Het is aangewezen hiervoor contact op te nemen met uw externe preventiedienst.

Het jaarlijks actieplan kadert in een groter geheel. Het globaal plan legt de grote lijnen van het preventiebeleid vast voor een termijn van 5 jaar. Het jaarlijks actieplan geeft ieder jaar een gedetailleerd verslag van de preventiemaatregelen die dat jaar moeten worden gerealiseerd.