Home Kenniscentrum Nieuws Jaarlijks opleidingsplan

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Jaarlijks opleidingsplan

Een van de maatregelen i.k.v. de arbeidsdeal is het opmaken van een jaarlijks opleidingsplan. Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten tegen 31.03.2023 voor het eerst een opleidingsplan opstellen. Het opleidingsplan omvat de opleidingsstructuur van de onderneming met daarin alle formele en informele opleidingen. De werkgever is vrij om de opleidingen te bepalen met de nodige aandacht voor genderdimensie en de risicogroepen. Aangezien dit voor iedere onderneming verschillend is, is er geen model beschikbaar.

Het jaarlijks opleidingsplan omvat de opleidingsstructuur van een onderneming (opleidingstraject startende medewerkers, verplichte opleidingen, …) waarbij een globaal beeld gevormd wordt van de opleidingen die worden aangeboden (i.c. een soort catalogus). Het moet geen strakke planning omvatten (geen agenda). 

Het opleidingsplan moet ter advies voorgelegd worden aan de werknemers. Indien er een ondernemingsraad/CPBW is, moet deze ten laatste op 15.03.2023 een advies over het plan geven. Indien er geen ondernemingsraad/CPBW is, moet het opleidingsplan uiterlijk 15.03.2023 overhandigd worden aan alle werknemers. 

Vervolgens moet het opleidingsplan in de onderneming bewaard worden. De wet voorziet dat de werkgever binnen de maand na de inwerkingtreding een afschrift moet neerleggen. De wet heeft echter nog niet bepaald wie hiervoor bevoegd is, waardoor een registratie nog niet kan gebeuren. In afwachting hiervan, dient het plan op de onderneming bewaard te worden.

Bijkomende informatie kan u ook terugvinden via de website van FOD WASO: https://werk.belgie.be/nl/themas/opleiding/opleidingsplannen#toc_heading_2.