Home Kenniscentrum Nieuws Internationaal transport van en naar Frankrijk

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Internationaal transport van en naar Frankrijk

Vanaf 01.07.2016 zijn er nieuwe bepalingen van kracht die gelden bij transporten waarbij geladen en/of gelost wordt in Frankrijk (Wet Macron). De Franse loon- en arbeidsvoorwaarden moeten toegepast worden voor chauffeurs die in loondienst dergelijke transporten uitvoeren. Daarnaast moeten er verschillende documenten aanwezig zijn in de vrachtwagen: een detacheringsattest, een kopie van de arbeidsovereenkomst, een A1-formulier, de cao en de loonfiches. Tot slot moet er een vertegenwoordiger op Frans grondgebied worden aangesteld die beschikbaar is om vragen te beantwoorden.

Deze vertegenwoordiger dient o.a. volgende documenten te bewaren en voor te kunnen leggen op vraag van de ordediensten: kopie van de detacheringsattesten, loonbrieven voor de bepaalde periode, betalingsbewijzen van deze periode, zijn aanstellingsbewijs en een vertaald exemplaar van de Belgische regelgeving. Bij overtreding van deze bepalingen kunnen zware sancties opgelegd worden.

Meer informatie kan u opvragen bij onze diensten.