Home Kenniscentrum Nieuws Innovatiepremie verlengd tot 01.01.2017

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Innovatiepremie verlengd tot 01.01.2017

De programmawet van 10.08.2015 (BS 18.08.2015) voorziet in de verlenging van de innovatiepremie tot 01.01.2017. Een innovatiepremie is een premie voor werknemers die een vernieuwend/innoverend idee hebben gelanceerd binnen een onderneming, wat een meerwaarde biedt aan de onderneming voor wat betreft de werking, productie of activiteiten. De innovatiepremie is een voordelige beloning die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld is van RSZ en belastingen. De verschillende voorwaarden en aanvraagprocedure worden uiteengezet op de website van RSZ, meer bepaald onder de administratieve instructies http://www.onssrszlss.fgov.be/nl.