Home Kenniscentrum Nieuws Individuele overeenkomst Coronapremies

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Individuele overeenkomst Coronapremies

Op 31.12.2021 verstrijkt de datum waarop u een overeenkomst kan sluiten voor de toekenning van de Coronapremie. De bestelling kan nog wel gebeuren tot 31.03.2022. In de meeste sectoren werd een cao gesloten inzake de Coronapremie met daarin de modaliteiten die gevolgd moeten worden. Indien van deze sectorale modaliteiten is afgeweken of vrijwillig een Coronapremie werd toegekend, diende hiervoor een schriftelijke individuele overeenkomst opgemaakt te worden waarin de gehanteerde modaliteiten vastgelegd worden. 

Het model in bijlage kan als basis gebruikt worden.