Home Kenniscentrum Nieuws Impact vakantie werknemers op het werk

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Impact vakantie werknemers op het werk

Werknemers die terugkeren uit vakantie zouden een extra risico inzake Corona-bestemming met zich mee kunnen brengen. Daarenboven legt de overheid verplichtingen op aan burgers die terugkeren uit bepaalde landen al naargelang de kleurcode. Hoewel de vakantiebestemming van de werknemer een impact kan hebben op het werk, mag de werkgever de werknemers niet verbieden om naar bepaalde bestemmingen te reizen. De werkgever kan ook niet eisen dat de werknemer diens reisbestemming meedeelt.

Indien de werknemer na terugkeer van zijn vakantie geen symptomen vertoont, kan deze gewoon het werk hervatten. Vertoont de werknemer wel symptomen, kan de werkgever vragen om zich te laten behandelen door zijn arts. De werkgever heeft immers de verplichting om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Indien de arts oordeelt dat de werknemer effectief ziektesymptomen heeft, is deze arbeidsongeschikt en is er gewaarborgd loon verschuldigd (indien voldaan aan de voorwaarden).

Al naargelang de vakantiebestemming, kan het ook zijn dat de werknemer vanuit de overheid verplicht in quarantaine moet. De werknemer is dan verplicht een quarantaine-attest af te leveren aan de werkgever. Dit impliceert geen arbeidsongeschiktheid en opent aldus ook geen recht op gewaarborgd loon. Een eventuele oplossing voor deze periode kan thuiswerk/telewerk zijn. RVA heeft voorlopig nog geen standpunt ingenomen of zij voor dergelijke quarantaine tijdelijke werkloosheid i.k.v. overmacht aanvaarden aangezien het onvoorziene karakter ontbreekt.