Home Kenniscentrum Nieuws Impact Brexit op Britse werknemers in België

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Impact Brexit op Britse werknemers in België

Het Verenigd Koninkrijk heeft op 31.01.2020 de Europese Unie verlaten. Tot en met 31.12.2020 geldt een overgangsperiode waardoor Britse werknemers zonder bijkomende verblijfstitel of arbeidskaart in België kunnen werken. Om de rechten van uw Britse werknemers te vrijwaren moet voor 31.12.2021 actie ondernomen worden en dient een nieuw type verblijfsdocument aangevraagd te worden. Normaal gezien ontvangen de werknemers via de Belgische overheid communicatie hieromtrent. Indien niet, dienen deze zelf contact op te nemen met het plaatselijke gemeentebestuur.

Al naargelang de situatie dienen deze werknemers een M-kaart of N-kaart aan te vragen. Een M-kaart is bestemd voor Britse werknemers die wonen en werken in België en dient aangevraagd te worden bij de gemeente waar de werknemer woont. De N-kaart is bestemd voor Britse werknemers die werken in België maar woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en dient aangevraagd te worden bij de gemeente waar de werknemer actief is.

Vanaf 01.01.2021 wordt het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een “derde land” waardoor bij een aanwerving van een Britse onderdaan de procedure tot verkrijging van een arbeidskaart of single permit gevolgd moet worden.