Home Kenniscentrum Nieuws Gunsttarieven bedrijfsgoederen aan personeel

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Gunsttarieven bedrijfsgoederen aan personeel

Werkgevers kunnen hun werknemers de mogelijkheid bieden om producten of diensten aan een voordelige prijs te bekomen. Deze korting maakt een voordeel uit waarop in principe belastingen en RSZ betaald moeten worden. Onder bepaalde voorwaarden is dit voordeel vrijgesteld. Het dient te gaan om kortingen op door de onderneming gefabriceerde of verkochte goederen of verleende diensten.

De hoeveelheid verkochte producten per werknemer mag het normale verbruik van diens gezin niet overschrijden. RSZ beperkt het voordeel dat kan worden toegekend tot 30 % van de normale prijs. De fiscus daarentegen stelt dat de gunstprijs niet lager mag zijn dan de kostprijs voor de werkgever.

Indien de werkgever bedrijfsgoederen of diensten gratis ter beschikking stelt aan zijn werknemers is er sprake van een korting van 100 %. De werknemer moet dan belast worden op de volledige kostprijs voor de werkgever en RSZ betalen op het gedeelte van de korting dat 30 % van de normale prijs overschrijdt.