Home Kenniscentrum Nieuws Gewaarborgd loon na controlearts?

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Gewaarborgd loon na controlearts?

De werkgever heeft het recht om de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer te controleren en trachten te bewijzen dat de werknemer die zich arbeidsongeschikt verklaart, dit in werkelijkheid niet is. Afhankelijk van de situatie kan het recht op gewaarborgd loon (gedeeltelijk) worden ontzegd.

Vanaf de datum van het eerste controleonderzoek waartoe de werknemer werd uitgenodigd of de datum van het eerste huisbezoek van de controlearts, kan aan de werknemer het recht op gewaarborgd loon worden ontzegd wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt wordt bevonden, met uitzondering van de periode van arbeidsongeschiktheid waarover er geen betwisting is (nl. de periode voorafgaand aan het onderzoek).

De werknemer die zich, behoudens wettige reden, daarentegen aan de controle onttrekt, heeft geen recht op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de controle voorafgaan (cfr. art. 31 § 3/1 Arbeidsovereenkomstenwet).