Home Kenniscentrum Nieuws Gepensioneerde werknemers

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Gepensioneerde werknemers

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. De beroepsinkomsten mogen echter bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Aangezien het jaar bijna ten einde loopt, is het aangewezen de beroepsinkomsten van de gepensioneerden te evalueren om te vermijden dat deze grensbedragen worden overschreden.

Indien deze grensbedragen met 15 % of meer worden overschreden, wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar volledig geschorst. In geval van overschrijding met minder dan 15 % wordt het bedrag van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar verminderd met het percentage dat deze grens overschrijdt.

De grensbedragen naargelang de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit, de leeftijd van de gepensioneerde, de aanvangsdatum van het pensioen, de aard van het pensioen en de kinderlast.