Home Kenniscentrum Nieuws Geolocalisatie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Geolocalisatie

Bepaalde technologieën maken het mogelijk de wagens van uw werknemers op de voet te volgen. Tot nu toe bestaat hieromtrent geen specifieke reglementering.  De principes en modaliteiten van dergelijke controle moeten worden opgenomen in een specifiek reglement dat als bijlage kan worden opgenomen bij het arbeidsreglement of de carpolicy. Bovendien mag dergelijk controlesysteem niet worden geïnstalleerd zonder toestemming van de betrokken werknemer.

De inmenging in de persoonlijke levenssfeer dient relevant en beperkt te zijn ten opzichte van de doelstelling. De ingezamelde gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig.

Een werkgever die dergelijk systeem wil installeren dient de betrokken werknemers vooraf te informeren en dient aangifte te doen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.