Home Kenniscentrum Nieuws Gedeeltelijke werkhervatting: goedkeuring mutualiteit

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Gedeeltelijke werkhervatting: goedkeuring mutualiteit

Een gedeeltelijke werkhervatting tijdens een periode van volledige arbeidsongeschiktheid kan, mits goedkeuring van de adviserende arts van de mutualiteit, met behoud van ziekte-uitkeringen. Er dient nog steeds een goedkeuring te zijn, maar met ingang van 12.04.2013 dient deze goedkeuring niet meer op voorhand bekomen te worden. Een werknemer mag vanaf 12.04.2013 aldus het werk gedeeltelijk hervatten zonder reeds over deze goedkeuring te beschikken.

Om het recht op ziekte-uitkeringen te behouden, mag de werkhervatting niet louter gebaseerd zijn op het eigen initiatief van werknemer of advies van de huisarts of behandelend geneesheer. Een goedkeuring van de adviserende arts van de mutualiteit is nog steeds noodzakelijk om het recht op ziekte-uitkeringen te behouden. Werknemer dient bijgevolg nog wel de goedkeuring voor de gedeeltelijke werkhervatting aan te vragen bij de mutualiteit a.h.v. een daarvoor bestemd formulier.

Op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de gedeeltelijke werkhervatting meldt de werknemer deze hervatting aan het ziekenfonds en vraagt deze om toelating bij de adviserend geneesheer. Vervolgens neemt de adviserend geneesheer een beslissing uiterlijk de 30e werkdag vanaf de eerste dag van de werkhervatting. Nadien wordt een formulier met de beslissing (bekrachtiging of weigering) overgemaakt aan de werknemer. Deze beslissing gaat pas in de dag na overhandiging/verzending ervan (tenzij anders wordt bepaald).