Home Kenniscentrum Nieuws Geboorteverlof / vaderschapsverlof

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Geboorteverlof / vaderschapsverlof

Naar aanleiding van de geboorte van een kind heeft de vader of meeouder recht op 10 dagen geboorteverlof (vroeger vaderschapsverlof genoemd). De 10 dagen geboorteverlof moeten niet in 1 keer opgenomen worden, maar kunnen naar keuze van de werknemer gespreid worden over een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. Voor de eerste 3 dagen geniet de werknemer het behoud van zijn normaal loon ten laste van de werkgever. Voor de volgende 7 dagen krijgt de werknemer een vergoeding van diens mutualiteit ten bedrage van 82% van het begrensd dagloon.

Het aantal dagen geboorteverlof is niet afhankelijk van het arbeidsregime waarin de werknemer tewerkgesteld wordt. Deeltijdse werknemer hebben, net als voltijdse werknemers, aldus eveneens recht op 10 dagen geboorteverlof. Bij de geboorte van meerlingen wordt het aantal dagen geboorteverlof niet verhoogd vermits dit recht gekoppeld is aan de gebeurtenis van de geboorte en niet aan het aantal kinderen.

Een vader of meeouder die geboorteverlof geniet, is beschermd tegen ontslag. De beschermingsperiode vangt aan op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving van het geboorteverlof en eindigt 3 maanden na de kennisgeving. De sanctie hierbij bedraagt 3 maanden loon.