Home Kenniscentrum Nieuws Fruit als tussendoortje aanbieden

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Fruit als tussendoortje aanbieden

Steeds meer werkgevers bieden aan hun werknemers gratis fruit aan als tussendoortje. Indien dit fruit dient om tijdens de werkuren op de plaats van tewerkstelling opgegeten te worden, zal de fiscus dit beschouwen als een voor de werknemer vrijgesteld sociaal voordeel. Fruit dat gratis aangeboden wordt om thuis in familieverband te consumeren valt niet onder deze vrijstelling. De hieraan verbonden kosten zijn voor de werkgever volledig aftrekbare beroepskosten. Op dit voordeel zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.