Home Kenniscentrum Nieuws Flexibele opname ouderschapsverlof vanaf 01.06.2019

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Flexibele opname ouderschapsverlof vanaf 01.06.2019

In het B.S. van 22.05.2019 werd het KB gepubliceerd dat vanaf 01.06.2019 de mogelijkheid biedt om voltijds en halftijds ouderschapsverlof in kortere periodes op te nemen. Deze flexibiliteit is enkel mogelijk mits akkoord van de werkgever. Voltijds ouderschapsverlof kan dan worden opgesplitst per week of een veelvoud ervan (in de algemene regel is dit per maand). Voor halftijds ouderschapsverlof is dit per maand of een veelvoud ervan (in de algemene regel is dit per 2 maanden).

Bij de opsplitsing van voltijds ouderschapsverlof geldt dat 4 maanden volledige schorsing gelijk staan aan 16 weken volledige schorsing. Eén maand schorsing staat aldus gelijk aan 4 weken schorsing.

Indien de werkgever niet akkoord is met de flexibele opname dient hij de beslissing tot weigering schriftelijk te melden binnen een maand na de schriftelijke kennisgeving van de werknemer. Aangezien de toestemming van de werkgever voor deze flexibele opnamevormen vereist is, is er geen mogelijkheid voorzien voor de werkgever om de ingangsdatum uit te stellen.

Door de opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken kan het zijn dat het resterende deel minder dan 1 maand bedraagt. Ook bij de opsplitsing van halftijds ouderschapsverlof in maanden kan het restsaldo 1 maand zijn (i.p.v. 2 maanden). In die situaties heeft de werknemer het recht om het restsaldo op te nemen zonder akkoord van de werkgever. In deze situatie is uitstel van de ingangsdatum wel mogelijk omdat de werkgever geen mogelijkheid tot weigeren heeft.