Home Kenniscentrum Nieuws Flexi-jobs voor gepensioneerden

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Flexi-jobs voor gepensioneerden

Sedert begin 2018 zijn de flexi-jobs uitgebreid naar meerdere sectoren en kunnen ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen binnen die sectoren. De voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 geldt sedert 2018 niet meer voor personen die op het einde van het kwartaal T-2 beschouwd worden als gepensioneerde. Het gaat dan om alle personen die een wettelijk, bestuursrechtelijk of statutair ouderdoms-, rust-, anci├źnniteits- of overlevingspensioen of een ander als zodanig geldend voordeel hebben. Voor gepensioneerden die nu reeds in dienst zijn, kan het interessant zijn om te schakelen naar een tewerkstelling via flexi-job.

Aangezien gekeken wordt naar het pensioenstatuut in het tweede kwartaal dat aan de tewerkstelling in de flexi-job voorafgaat, zal de voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 wel blijven spelen tijdens de eerst twee kwartalen van het pensioen.

Ingeval de gepensioneerde momenteel gebonden is door een reguliere arbeidsovereenkomst en wenst om te schakelen naar een tewerkstelling via flexi-job, kan dit door in onderling akkoord een einde te stellen aan de huidige arbeidsovereenkomst en vervolgens een raamovereenkomst te sluiten. Een ontslag doorvoeren om deze reden is niet toegestaan, aangezien in dat geval niet voldaan wordt aan de voorwaarde in kwartaal T om via een flexi-job te werken. De werknemer mag immers niet in een periode van opzeg of periode gedekt door een verbrekingsvergoeding zitten.