Home Kenniscentrum Nieuws Flexi-jobs onderwijzend personeel

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Flexi-jobs onderwijzend personeel

Sinds 01.01.2018 wordt de zomervakantie voor onderwijzend personeel gelijkgesteld om i.k.v. flexi-jobs te voldoen aan de tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3. Voordien bestond deze gelijkstelling enkel voor vastbenoemd onderwijzend personeel, doch sedert dit jaar aldus ook voor tijdelijke leerkrachten die in de zomermaanden een tijdelijke bezoldiging of werkloosheidsuitkering ontvangen die wordt gelijkgesteld met gewerkte dagen. Voor prestaties als flexi-job-werknemer in het 2e kwartaal van 2018 is de zomervakantie van 2017 bepalend.      

Aangezien RSZ geen prestaties binnenkrijgt via DMFA voor deze zomervakantie, zal in eerste instantie een foutmelding in DIMONA komen. Als werkgever is het dan noodzakelijk om RSZ voldoende gegevens aan te leveren (o.a. loonfiches of ander bewijs prestaties juli en augustus) zodat RSZ toch toestemming geeft om als flexi-job-werknemer te mogen werken.