Home Kenniscentrum Nieuws Feestdagen 2018

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Feestdagen 2018

Voor de feestdagen in 2018 die vallen op een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2017 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Indien niets voorzien wordt voor de vervanging van de feestdag, wordt de feestdag vervangen bij individueel akkoord tussen de werkgever en werknemer. Komt er geen akkoord tot stand, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag in de onderneming volgend op de feestdag. Een overzicht van de feestdagen in 2018 vindt u in de bijlage.