Home Kenniscentrum Nieuws Elektronische aanwezigheidsregistratie bouwwerven € 500.000,00

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Elektronische aanwezigheidsregistratie bouwwerven € 500.000,00

De verplichting tot de elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwwerven is tot en met 29.02.2016 van toepassing op werken in onroerende staat boven € 800.000,00, exclusief BTW. Voor werven opgestart vanaf 01.03.2016 wordt deze drempel teruggeschroefd naar werven van minimaal € 500.000,00, exclusief BTW.

De registratie moet gebeuren via een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem of via een alternatieve automatische registratiewijze. De gegevens die hieruit voortkomen, worden doorgestuurd naar een databank die door de RSZ wordt beheerd.

Elke werkgever, aannemer, onderaannemer of bouwdirectie die actief is op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen moet zijn medecontractant informeren over de registratieplicht en de registratiemiddelen die op de werf kunnen gebruikt worden. Daarnaast moeten zij controleren of de opdrachtgever van de werken, de bouwdirectie en de veiligheidscoördinator voorzien zijn van een compatibel registratiemiddel. Als dat niet het geval is, moet de werkgever/aannemer dergelijk registratiemiddel bezorgen of contractueel vastleggen dat hij de registratieverplichting zal uitvoeren via een andere automatische registratiewijze.