Home Kenniscentrum Nieuws Elektronische Aangifte Sociaal Risico

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Elektronische Aangifte Sociaal Risico

Vanaf 01.01.2016 zullen er bepaalde Aangiften Sociaal Risico (ASR) niet meer aanvaard worden op papier. Stapsgewijs wordt het elektronisch indienen van deze documenten verplicht. Het gaat onder andere om het document C3.2-Werkgever i.k.v. tijdelijke werkloosheid en de werkgeversdocumenten i.v.m. jeugd- en seniorvakantie, documenten C4, …. Deze documenten zullen door middel van een beveiligde toegang online geregistreerd moeten worden. Indien deze aangiften via ons verlopen, zullen wij dit via de elektronische weg doen. U zal van ons dan geen papieren versie meer ontvangen.

Volgende documenten zullen vanaf 01.01.2016 verplicht elektronisch ingediend moeten worden: Scenario 5: tijdelijke werkloosheid (C3.2-Werkgever); Scenario 6: deeltijdse arbeid (C131B en C131B-Onderwijs); Scenario 7: beschutte werkplaats (C78); Scenario 8: activering (C78-Activa, C78-Activa-Start, C78-Activa-PVP, C78.3 en C78-Sine); Scenario 10: jeugd- en seniorvakantie (C103-Jeugdvakantie-werkgever en C103-Seniorvakantie-werkgever).

Volgende documenten zullen vanaf 01.01.2017 verplicht elektronisch ingediend moeten worden: Scenario 1: volledige werkloosheid (C4-werkloosheidsbewijs en C4-SWT); Scenario 2: aanvraag tijdelijke werkloosheid (C3.2-Werkgever); Scenario 3: aanvang deeltijdse arbeid (C131A-Werkgever en C131A-Onderwijs-Werkgever); Scenario 9: jeugd- en seniorvakantie (C103-Jeugdvakantie-werkgever en C103-Seniorvakantie-werkgever).

Indien u zelf dergelijke aangiften doet, is het aangeraden om niet te wachten tot 2016 alvorens de procedure te leren kennen. Door reeds op voorhand vertrouwd te raken met de elektronische aangifte vermijdt u onnodige stress wanneer het echt verplicht wordt. Meer info kan u terug vinden op https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/drs/general/news.htm.