Home Kenniscentrum Nieuws Eindejaarsgeschenk

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Eindejaarsgeschenk

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming en mag maximum € 40,00 per werknemer bedragen (eventueel te vermeerderen met € 40,00 per kind ten laste). Meestal is dit een gift van de werkgever, doch in sommige sectoren is er zelfs een verplichting om geschenkcheques toe te kennen.

De nota in bijlage bevat een overzicht van alle aangelegenheden en de maximumbedragen die door RSZ en fiscus vrijgesteld worden.