Home Kenniscentrum Nieuws Eindejaarsgeschenk: fiscus en RSZ opnieuw op 1 lijn

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Eindejaarsgeschenk: fiscus en RSZ opnieuw op 1 lijn

Bij specifieke aangelegenheden (bv. Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar) kan de werkgever geschenken in natura, via overschrijving op de rekening of in de vorm van geschenkcheques aanbieden aan de werknemers. Onder bepaalde voorwaarden zijn deze vrij van RSZ en BV. Dit voordeel moet gelden voor alle werknemers van de onderneming. Enige tijd bestond er een onduidelijkheid betreffende het te hanteren maximumbedrag wegens een ongelijkheid in de sociale en fiscale regels maar dit is nu van de baan. RSZ en fiscus hanteren voortaan een maximumbedrag van € 40,00 i.p.v. € 35,00 voor geschenkcheques.  

RSZ verhoogde sedert 01.01.2017 de bedragen die vrij van sociale bijdragen toegekend kunnen worden: het maximumbedrag dat naar aanleiding van een specifieke aangelegenheid toegekend mag worden, bedraagt € 40,00 (evt. te vermeerderen met € 40,00 per kind ten laste). De fiscus volgde deze verhoging in eerste instantie niet waardoor er een ongelijkheid bestond. Een recente circulaire maakte een einde aan deze ongelijkheid door de fiscale bedragen aan te passen aan de sociale wetgeving met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2018.

De nota in bijlage bevat een overzicht van alle aangelegenheden en de maximumbedragen die door RSZ en fiscus vrijgesteld worden.