Home Kenniscentrum Nieuws Einde versoepelingen tijdelijke werkloosheid 31.12.2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Einde versoepelingen tijdelijke werkloosheid 31.12.2022

Tot en met 31.12.2022 zijn er nog enkele versoepelingen van toepassing bij tijdelijke werkloosheid (o.a. geen validatieboek en geen controlekaart C3.2A). Deze versoepelingen lopen ten einde en worden niet verlengd. Derhalve wensen we de aandacht te vestigen dat vanaf 01.01.2023 onder meer de verplichting tot het indienen van een tijdige aanvraag, de controlekaart C3.2A en het validatieboek terug van toepassing zijn. 

Indien uw onderneming gebruik wenst te maken van tijdelijke werkloosheid moet er op voorhand een kennisgeving gebeuren aan de RVA. U dient ons tijdig op de hoogte te brengen indien u wenst dat wij dit voor u doen. De voorafgaandelijke aanvraag bij RVA dient immers ten minste 7 kalenderdagen op voorhand te gebeuren. De betrokken werknemers dienen eveneens ten minste 7 kalenderdagen op voorhand op de hoogte gebracht te worden van de eerste voorziene werkloosheidsdag.

Daarnaast dient u een genummerde controlekaart C3.2A te overhandigen aan elke werknemer die u tijdelijk werkloos stelt. Dit moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van elke maand gebeuren. U kan voor dit document contact opnemen met RVA of onze diensten. De nummers van de kaarten die afgeleverd worden, moet u noteren in het validatieboek.

De eerste effectieve werkloosheidsdag van iedere maand dient bovendien gemeld te worden aan RVA. Deze melding diende voordien ook al te gebeuren en blijft ook nu van toepassing. Deze melding moet gebeuren de dag zelf of uiterlijk de werkdag nadien. Als u ons tijdig elke maand de eerste werkloosheidsdag bevestigt, kunnen wij deze melding voor u doen.

Tot slot dient u bij de loonverwerking de prestaties te bevestigen. Wij bezorgen nadien een elektronische aangifte aan RVA met daarop een overzicht van de dagen werkloosheid. De werknemer dient er echter zelf op toe te zien dat zijn werkloosheidsdossier in orde is bij zijn hulpkas/vakbond om een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid te kunnen ontvangen.