Home Kenniscentrum Nieuws Eenmalige relance doelgroepvermindering Q3 2021

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

In het kader van de Corona-maatregelen werd een eenmalige doelgroepvermindering in het leven geroepen voor werkgevers die in het 3e kwartaal van 2021 een toename van arbeidsvolume kunnen bewijzen ten opzichte van het 1e kwartaal van 2021. Salar zal de toename van het arbeidsvolume automatisch berekenen en aan de hand daarvan de doelgroepvermindering toepassen o.b.v. de instructies van RSZ.

Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen, moet de werkgever in het 3e kwartaal van 2021 een toename van het arbeidsvolume kennen ten opzichte van het arbeidsvolume in het 1e kwartaal van 2021. Deze toename van het arbeidsvolume kan gerealiseerd worden door nieuwe aanwervingen maar ook door werknemers in tijdelijke werkloosheid opnieuw aan de slag te laten gaan.

De doelgroepvermindering kan toegepast worden op maximaal 5 werknemers per vestigingseenheid. Het bedrag van de doelgroepvermindering is verschillend voor werkgevers van wie de activiteit zwaar is getroffen tijdens de pandemie en werkgevers die niet of minder zwaar zijn getroffen.

Voor de zwaar getroffen werkgevers is het bedrag van de vermindering per werknemer gelijk aan € 2.400,00, voor de niet of minder zwaar getroffen werkgevers is het bedrag van de vermindering per werknemer gelijk aan € 1.000,00.  De beoordeling of een onderneming al dan niet zwaar getroffen is, werd door RSZ bepaald.