Home Kenniscentrum Nieuws Een nieuw kader voor alternerend leren/werken in Vlaanderen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Een nieuw kader voor alternerend leren/werken in Vlaanderen

De Vlaamse Regering maakt t.g.v. de zesde staatshervorming ervan gebruik om een harmonisatie van de bestaande statuten en overeenkomsten door te voeren en te komen tot een eenvormig/eenduidig statuut voor het stelsel leren en werken. Met ingang van 01.09.2016 bestaan hierdoor in Vlaanderen nog slechts 2 soorten overeenkomsten voor leerlingen in het systeem van deeltijds of alternerend leren en werken, nl. de (bezoldigde) overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) en de (onbezoldigde) stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO).

De OAO geldt voor alle jongeren die minstens 20 uur per week (op schooljaarbasis) opleiding op de werkvloer volgen. Jongeren die minder dan 20 uur per week (op schooljaarbasis) opleiding bij een onderneming volgen, krijgen een SAO. De modaliteiten zijn gelijklopend met de overeenkomst alternerende opleiding, met uitzondering van de vakantiedagen en de vergoeding. Dit betekent ook dat na 31.08.2016 het afsluiten van een leerovereenkomst in het kader van de leertijd (Syntra) of een industriële leerovereenkomst niet meer mogelijk is in Vlaanderen. Er geldt wel een overgangsregeling waarbij reeds bestaande overeenkomsten blijven doorlopen tot het einde voorzien in de overeenkomst.

Uitzonderlijk blijft het afsluiten van een deeltijdse arbeidsovereenkomst in 2 gevallen mogelijk, meer bepaald in de non-profitsector omdat dit soort overeenkomst vereist is om te kunnen genieten van de Sociale Maribelmaatregel en ook voor niet-duale opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) die gemiddeld op jaarbasis minder dan 20 u opleiding per week op de reële werkplek omvatten. Deze deeltijdse arbeidsovereenkomst volgt de regelgeving zoals bepaald door de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978.

Om een leerling tewerk te kunnen stellen in de onderneming, moet de onderneming bovendien sedert 01.07.2016 een aanvraag indienen bij Syntra Vlaanderen via https://www.werkplekduaal.be/erkenning.