Home Kenniscentrum Nieuws Een bonusplan voor 2012? De deadline nadert

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Een bonusplan voor 2012? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als het bonusplan. Hij kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig. Het bonusplan voor 2012 dient uiterlijk 30.04.2012 volledig afgerond te zijn. Aan de opmaak ervan zijn strikte voorwaarden verbonden.

Een bonus is steeds collectief en kan worden toegekend aan alle werknemers uit de onderneming of aan een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria. Het bonussysteem moet daarnaast transparant zijn, d.w.z. duidelijk aflijnbaar, meetbaar, defineerbaar en verifieerbaar. De te realiseren doelstelling dient bovendien onzeker te zijn en gebonden aan toekomstige collectieve resultaten.

De bonus is eenmalig en is voor 2012 begrensd tot € 2.430,00. Ze wordt toegekend bovenop het loon en is dus niet ter vervanging van het loon. Meestal bedraagt de referteperiode, de periode waarin de doelstellingen moeten verwezenlijkt worden, een jaar. Het minimum is in ieder geval drie maanden. Het dossier moet neergelegd zijn bij de FOD WASO voordat 1/3de van de referteperiode verstreken is. Voor een bonusplan voor het jaar 2012 is 31.04.2012 dus de uiterste datum.