Home Kenniscentrum Nieuws Economische werkloosheid bedienden

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Economische werkloosheid bedienden

De huidige versoepelde procedure i.k.v. tijdelijke werkloosheid omwille van Corona loopt tot en met 31.12.2021. Vanaf 2022 dient volgens de huidige stand van zaken de vroegere regelgeving terug toegepast te worden. Economische werkloosheid voor bedienden is enkel voorzien voor ondernemingen in moeilijkheden (o.a. op basis van een omzetdaling). Momenteel bestaat een algemene regeling voor onbepaalde duur en een overgangsregeling i.k.v. Covid voor bepaalde duur. De procedure neemt sowieso enkele weken in beslag. Indien uw onderneming vanaf 2022 gebruik wenst te maken van deze maatregel kan u steeds contact opnemen met onze diensten.