Home Kenniscentrum Nieuws Doelgroepvermindering eerste aanwerving verlengd

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Doelgroepvermindering eerste aanwerving verlengd

Een werkgever die een eerste werknemer aanwerft, geniet een volledige vrijstelling van basiswerkgeversbijdragen. Dit voordeel loopt onbeperkt in de tijd, maar werd in oorsprong slechts ingevoerd voor indiensttredingen tot 31.12.2020. Het KB van 05.01.2021 (BS 12.01.2021) heeft deze vrijstelling voor eerste aanwervingen vanaf 01.01.2021 verlengd voor onbepaalde duur.

Deze vermindering van bijdragen is zeer gunstig en wordt bijgevolg door RSZ gecontroleerd op de correcte toepassing hiervan. Het moet immers gaan om een ‘nieuwe werkgever’ (die nog nooit werknemers met RSZ tewerkgesteld heeft of de laatste vier kwartalen voor de aanwerving geen RSZ-onderworpen personeel tewerkgesteld heeft). De werknemer mag bovendien geen vervanging zijn binnen dezelfde technische bedrijfseenheid. De aanwerving moet een extra tewerkstelling uitmaken.