Home Kenniscentrum Nieuws Detachering naar Nederland

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Detachering naar Nederland

Met ingang van 01.03.2020 legt Nederland een bijkomende verplichting op voor buitenlandse werkgevers die tijdelijk in Nederland zullen werken. Deze zullen voortaan de tijdelijke tewerkstelling moeten melden via een online meldloket, te consulteren via https://www.postedworkers.nl/. Deze meldingsplicht moet Nederland in staat stellen om een betere controle uit te voeren op de naleving van het arbeidsrecht bij buitenlandse detacheringen.

Kleine bedrijven (1-9 werknemers) die gevestigd zijn binnen een straal van 100 kilometer van de Nederlandse grens kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de jaarmelding. Hiervoor is vereist dat zij in het afgelopen kalenderjaar minstens 3 keer een tijdelijke opdracht in Nederland hebben uitgevoerd of reeds éénmaal een geldige melding gedaan hebben. Deze jaarmelding is echter niet mogelijk voor ondernemingen uit de bouwsector.

Werkgevers die deze verplichting naast zich neerleggen riskeren zware boetes (€ 12.000,00 per overtreding). Deze nieuwe verplichting is niet van toepassing op lopende detacheringen die reeds aanvingen voor 01.03.2020.