Home Kenniscentrum Nieuws De toekenning van een bedrijfsfiets

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

De toekenning van een bedrijfsfiets

Naar analogie met een bedrijfswagen kan een werkgever een bedrijfsfiets toekennen aan zijn werknemers. Onder bepaalde voorwaarden is deze fiets fiscaal vrijgesteld en dienen er (gedeeltelijk) geen sociale bijdragen op betaald te worden. Deze voordelen gelden enkel voor een (elektrische) stadsfiets of hybride fiets. Een mountainbike en een koersfiets komen hiervoor niet in aanmerking. Een elektrische fiets komt enkel in aanmerking indien de ondersteuning van een motor maximum tot 25 km/u kan waarbij het geleverde vermogen maximum 250 Watt bedraagt.

De bedrijfsfiets is fiscaal vrijgesteld indien de werknemer deze fiets gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsing. In dat geval is het volledige gebruik (ook zuiver privégebruik) fiscaal vrijgesteld. De bedrijfsfiets is daarentegen niet volledig vrijgesteld van sociale bijdragen. Enkel de beroepsverplaatsingen en de verplaatsingen i.k.v. woon-werkverkeer zijn vrijgesteld. Zuiver privégebruik is dus wel onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. De werkgever dient daarom een inschatting te maken van het voordeel dat de werknemer haalt uit privégebruik. Bij controle moet hij kunnen aantonen dat deze inschatting realistisch is.

Voor de woon-werkverplaatsingen kan een werkgever nog een tussenkomst voorzien van € 0,22/km. Dit bedrag is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. In verschillende sectoren is deze tussenkomst verplicht.