Home Kenniscentrum Nieuws COVID-19 Telewerk – Cao 149

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

COVID-19 Telewerk – Cao 149

De sociale partners hebben op 26.01.2021 cao 149 over telewerk afgesloten. Deze cao is van toepassing op het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk in de strijd tegen de opmars van het coronavirus, en enkel voor zover er binnen uw onderneming nog geen akkoord over het telewerk bestaat. Op grond van de cao moeten de principes en het referentiekader rond dit telewerk binnen de onderneming worden verduidelijkt en vastgelegd. Tevens dient het beleid inzake welzijn op het werk te worden uitgewerkt. De regels inzake sociaal overleg dienen hierbij te worden gerespecteerd. De cao is gesloten voor bepaalde duur en treedt buiten werking op 31.12.2021.