Home Kenniscentrum Nieuws Coronapremie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Coronapremie

Op 29.07.2021 is de wet gepubliceerd die de toekenning van de coronapremie mogelijk maakt. Ondernemingen die goede resultaten behaalden tijdens de Covid-pandemie kunnen van 01.08.2021 tot 31.12.2021 een eenmalige coronapremie toekennen tot maximum € 500,00 per werknemer, onder de vorm van cheques. Indien de coronapremie aan een reeks voorwaarden voldoet, is deze onderworpen aan een werkgeversbijdrage van 16,5%, volledig vrijgesteld van BV en volledig aftrekbaar als beroepskost.

Het begrip ‘goede resultaten’ wordt verder niet gedefinieerd in de wettekst. De interpretatie ervan wordt bijgevolg overgelaten aan de sectoren en ondernemingen zelf.

De voorwaarden zijn gelijkaardig aan deze van de maaltijdcheques en ecocheques. De coronapremie wordt toegekend onder de vorm van cheques, met een maximale nominale waarde per cheque van € 10,00 dewelke op naam staan van de werknemer. De totale waarde moet vermeld worden op de individuele rekening. De cheques moeten besteld worden bij een erkende uitgever (uiterlijk 31.12.2021) en kunnen besteed worden tot 31.12.2022 in alle sectoren in België (m.u.v. online verkopen).

De werkgever mag de coronapremie niet toekennen als vervanging van loon, premies, voordelen, … waardoor deze steeds bovenop het verloningspakket moet komen. De werkgever beslist zelf de berekeningsregels (o.a. pro rata op basis van arbeidsduur, in-en uitdiensttreding en schorsingen). De richtlijnen en de toekenning moeten tot slot vervat zijn in een sectorale cao, een ondernemings-cao of een schriftelijke individuele overeenkomst (bij gebrek aan syndicale delegatie).