Home Kenniscentrum Nieuws Corona – Bijkomende taken arbeidsarts en werkgever

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Corona – Bijkomende taken arbeidsarts en werkgever

Om de pandemie op de werkvloer te bestrijden, krijgen de arbeidsarts en de werkgever tijdelijk bijkomende taken. De arbeidsarts zal o.m. hoogrisicocontacten opsporen op de werkvloer, quarantaineattesten uitschrijven, alsook testen (laten) uitvoeren. De werkgever moet hiervoor voortaan ook iedere vorm van besmetting op de werkvloer of bij een van de klanten/(onder)aannemers waarmee iemand van de werknemers in contact is geweest, melden aan de arbeidsarts.

Doordat de arbeidsarts deze nieuwe taken prioritair dient uit te voeren, zullen enkele andere taken met een lagere prioriteit behandeld worden. De voorafgaande gezondheidsbeoordeling is hierop een uitzondering. Deze moet de arbeidsarts met voorrang blijven uitvoeren. Ook een fysiek onderzoek van de werknemer blijft nodig. Andere vormen van gezondheidstoezicht kan de arbeidsarts via videoconsultatie of telefonisch doen.

Zowel de werkgever als de werknemers moeten hun volle medewerking verlenen aan de arbeidsarts. Wanneer een werkgever weet heeft van een besmetting bij een klant / (onder)aannemer waarmee een van zijn werknemers contact heeft gehad, moet hij dit aan de arbeidsarts melden.

De werkgever moet ook de voorgestelde maatregelen van de arbeidsarts opvolgen. Bovendien moet de werkgever het CPBW / vakbondsafvaardiging / de betrokken werknemers informeren over evt. opgelegde maatregelen en aanpassingen.