Home Kenniscentrum Nieuws Compensatie jaarlijkse vakantie gelijkstelling overmacht

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Compensatie jaarlijkse vakantie gelijkstelling overmacht

De regering besliste om de dagen corona-overmacht in 2021 ook gelijk te stellen voor het vakantiegeld en de vakantieduur in 2022. Dit geldt ook voor de dagen tijdelijke werkloosheid t.g.v. de zware overstromingen van afgelopen zomer. Hiervoor wordt een gedeeltelijke compensatie voorzien voor de kost voortvloeiend uit deze gelijkstelling, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft. De berekening van deze compensatie wordt opnieuw uitgevoerd door de RSZ, waarbij de compensatie in principe in mindering gebracht wordt van de bijdragen verschuldigd voor Q2/2022.

De berekening en toepassing van de compensatie voor de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid t.g.v. corona gebeurt automatisch door RSZ. 

Om in aanmerking te komen voor de compensatie t.g.v. de gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid voor de overstromingen moet de werkgever een online aanvraag doen bij de RSZ met de vermelding van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen. De concrete aanvraagmodaliteiten hiervoor zijn op heden nog onbekend.