Home Kenniscentrum Nieuws Code 95 – Vergeet de vakbekwaamheid chauffeurs niet!

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Code 95 – Vergeet de vakbekwaamheid chauffeurs niet!

Bestuurders die professioneel vervoer verrichten met een voertuig waarvoor een rijbewijs categorie C(E) of D(E) vereist is, moeten sinds 10.09.2009 naast een gewone medische schifting ook beschikken over een bijkomende “vakbekwaamheid”. Het betreft een Europese maatregel. Het volstaat niet om enkel het beoogde rijbewijs te hebben, maar er is een vakbekwaamheid verplicht waarbij om de 5 jaar telkens 35 punten gehaald moeten worden via een vorm van bijscholing. Chauffeurs die reeds voor 10.09.2009 beschikten over een geldig rijbewijs C(E) of D(E) hebben tot uiterlijk 09.09.2016 tijd om zich in regel te stellen en de beoogde vakbekwaamheid t.b.v. 35 punten te halen. Geen tijd te verliezen dus!

Voor de nieuwe rijbewijzen sedert 10.09.2009 moet een chauffeur bij het behalen van het rijbewijs niet alleen beschikken over een medische schifting, maar eveneens over een bijkomende basiskwalificatie/vakbekwaamheid. Deze attesten blijven 5 jaar geldig. Bijkomend zal er voortdurend een nascholing moeten gebeuren van 35 uren (5 dagen van 7 uren) binnen een periode van 5 jaar (dit komt op 35 punten die op het rijbewijs komen). De nascholing moet plaatsvinden via erkende opleidingscentra en in het land waar de chauffeur werkt en/of zijn verblijfplaats heeft. Deze opleidingen kunnen bestaan uit verschillende modules.

Wie beschikt over een geldig rijbewijs categorie C dat uiterlijk op 09.09.2009 afgeleverd werd, wordt tijdelijk vrijgesteld. In dat geval moet er op het rijbewijs een vermelding “95.09.09.2016” staan. Uiterlijk 09.09.2016 moeten ook deze chauffeurs wel voldoende bijscholing hebben gevolgd en hun vakbekwaamheid hebben behaald. Ook voor deze chauffeurs is er bijgevolg zowel een medische schifting, als een bijkomende basiskwalificatie/vakbekwaamheid vereist waarbij 35 punten behaald werden. Beide attesten zijn 5 jaar geldig, waardoor het aangewezen is om dit uiterlijk tegen 09.09.2016 op elkaar af te stemmen en deze te synchroniseren. Wacht hier niet mee tot 2016, want dan kan het wel eens te laat zijn om nog de nodige kwalificatie te halen.

Ook voor zelfstandigen of werknemers waarvan het rijden niet hun hoofdtaak is, maar toch eens inspringen als chauffeur, is dit verplicht. Indien de medische schifting of de vakbekwaamheid niet in orde zijn, mag er gewoonweg niet meer gereden worden!

Ingeval er nieuwe chauffeurs in dienst treden, dient u dit eveneens op te volgen. Aangezien de attesten van de opleidingen naar de werknemers rechtstreeks worden verzonden, is het aangewezen om dit bij een indiensttreding reeds op te vragen.