Home Kenniscentrum Nieuws Cao 107 – Attestprocedure voor kliksysteem van SWT

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Cao 107 – Attestprocedure voor kliksysteem van SWT

Met ingang van 1 april 2013 werd in cao 107 meer duidelijkheid gebracht over het attest bij het vastklikken van de rechten voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Deze cao heeft uitsluitend betrekking op SWT op 60 jaar of 58 jaar mits een lange loopbaan. D.m.v. het attest zou een werkgever niet meer voor verrassingen komen te staan over het openen van het recht op SWT van een werknemer. Een werknemer die beroep kan doen op het kliksysteem, heeft enkel recht op de bedrijfstoeslag indien hij hiervoor een attest kan voorleggen aan de werkgever. Dit attest moet via een bepaalde procedure worden aangevraagd.

Om het attest aan te vragen, dient de werkgever vóór het ontslag de werknemer schriftelijk te vragen of hij voldoet aan de door cao 107 gestelde voorwaarden. De werknemer beschikt over een maand de tijd (na ontvangst van het verzoek van werkgever) om hiervoor een attest aan te vragen bij de uitbetalingsinstelling. Na ontvangst van dit attest, heeft de werknemer opnieuw een maand de tijd om dit over te maken aan de werkgever (aangetekend of met een dubbel ter ondertekening voor ontvangst).

Wordt deze procedure niet gevolgd, kan mogelijk werkgever of werknemer voor verrassingen te komen staan, afhankelijk van de situatie.