Home Kenniscentrum Nieuws Borstvoedingspauze

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Borstvoedingspauze

Een recent bevallen werkneemster kan aanspraak maken op borstvoedingspauzes om haar kind met moedermelk te voeden en/of af te kolven. Deze pauzes zijn onbetaald door de werkgever, maar de mutualiteit kent een uitkering toe van 82 % van het (onbeperkte) brutoloon voor de (halve) uren borstvoedingspauze. Als de werkneemster minstens 4 uur per dag werkt, heeft ze recht op een half uur borstvoedingspauze. Bij een tewerkstelling van minstens 7,5 uur per dag heeft ze recht op twee pauzes van een half uur of een pauze van een uur. Tijdens deze borstvoedingspauzes loopt de arbeidstijd door.

Deze borstvoedingspauzes kunnen worden opgenomen gedurende 9 maanden vanaf de geboorte van het kind. Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet de werkneemster haar werkgever 2 maanden vooraf verwittigen (in onderling akkoord kan men deze termijn inkorten). Tevens moet de werkneemster maandelijks via een attest of medisch getuigschrift bewijzen dat ze effectief alsnog borstvoeding geeft en/of melk afkolft.

De werkgever dient een lokaal ter beschikking te stellen waarin de werkneemster haar kind kan voeden of melk kan afkolven. De werkneemster die borstvoedingspauzes opneemt, geniet een ontslagbescherming. Bij een onregelmatig ontslag moet de werkgever een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan 6 maanden loon.