Home Kenniscentrum Nieuws Bonusplannen: wijzigingen vanaf 1 april 2011

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bonusplannen: wijzigingen vanaf 1 april 2011

Na evaluatie van het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, werd besloten om enkele wijzigingen en vereenvoudigingen door te voeren vanaf 01.04.2011. De wijzigingen betreffen onder meer de opmaakprocedure en de berekening van de voordelen.

Zo maken de toetredingsakte en het toetredingsplan voortaan deel uit van eenzelfde document en is de ontvangstbevestiging vanuit de Toezicht op de Sociale Wetten vervangen door een verklaring op erewoord vanuit de werkgever. Daarenboven zullen periodes van jaarlijkse vakantie en de wettelijke feestdagen gelijkgesteld worden met periodes van effectieve arbeidsprestaties.