Home Kenniscentrum Nieuws Bonusplan 2012

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Via de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao 90) is het voor werkgevers mogelijk om een gunstige en voordelige bonus toe te kennen aan de werknemers t.b.v. max. € 2.430,00 (bedrag 2012).

In 2011 bedroeg het maximale bedrag dat voordelig kon worden toegekend € 2.358,00. In 2012 kan de werkgever aan de werknemer een loonbonus van maximum € 2.430,00 toekennen vrijgesteld van sociale-zekerheidsbijdragen en belasting. Hieraan zijn echter wel een aantal strikte voorwaarden gekoppeld. De werkgever is bovendien een bijzondere bijdrage van 33 % op het bedrag van de loonbonus verschuldigd.