Home Kenniscentrum Nieuws Bonusplan 2011

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bonusplan 2011

Via de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO 90) is het voor werkgevers mogelijk om een gunstige en voordelige bonus toe te kennen aan de werknemers t.b.v. max. € 2.358,00 (bedrag 2011).

In 2010 bedroeg het maximale bedrag dat voordelig kon worden toegekend € 2.299,00. In 2011 kan de werkgever aan de werknemer een loonbonus van maximum € 2.358,00 toekennen vrijgesteld van sociale-zekerheidsbijdragen en belasting. Hieraan zijn echter wel een aantal strikte voorwaarden gekoppeld. De werkgever is bovendien een bijzondere bijdrage van 33 % op het bedrag van de loonbonus verschuldigd.