Home Kenniscentrum Nieuws Bewijs van onkostenvergoedingen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bewijs van onkostenvergoedingen

Indien een werknemer kosten maakt voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan u als werkgever deze kosten terugbetalen. De werkgever dient de echtheid en het beroepsmatige karakter van de onkosten aan te tonen, dit bij voorkeur aan de hand van bewijsstukken zoals afschriften, BTW-bonnen of een onkostenstaat. Bij een RSZ-controle worden de onkostenvergoedingen immers steeds overlopen. Voor bepaalde onkosten hanteert RSZ een forfaitair bedrag, maar ook daarbij rust de bewijslast bij de werkgever. Bij gebrek aan bewijs bestaat het risico dat de onkostenvergoeding verworpen wordt en aldus geherwaardeerd wordt als loon.