Home Kenniscentrum Nieuws Bewijs van onkostenvergoedingen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bewijs van onkostenvergoedingen

Indien een werknemer kosten maakt voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, kan u als werkgever deze kosten terugbetalen. Deze terugbetaling van onkosten moet door de werkgever steeds verantwoord kunnen worden, bij voorkeur a.d.h.v. bewijsstukken zoals afschriften, BTW-bonnen, een onkostenstaat en dergelijke meer. Dit maakt immers steeds deel uit van de controle die de RSZ uitvoert. Voor bepaalde onkosten hanteert de RSZ een forfaitair bedrag, maar ook daarbij rust de bewijslast bij de werkgever. Bij gebrek aan bewijs bestaat het risico dat de onkostenvergoeding verworpen wordt en aldus geherwaardeerd wordt als loon.