Home Kenniscentrum Nieuws Bescherming arbeidsongevallen ‘kleine statuten’

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bescherming arbeidsongevallen ‘kleine statuten’

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet werd uitgebreid tot de ‘kleine statuten’, dit zijn personen die arbeid verrichten (al dan niet betaald) in het kader van een opleiding om te leiden tot betaalde arbeid (bv. IBO en alternerend leren en werken). Wie verzekeringsplichtige is voor de arbeidsongevallen zal vanaf 2020 ook de Dimona-aangifte moeten verrichten. Vanuit Salar ondernemen wij het nodige voor de lopende overeenkomsten. Het is aangewezen hieromtrent tevens contact op te nemen met de verzekeringsmakelaar.