Home Kenniscentrum Nieuws Berekenen vakantiedagen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Berekenen vakantiedagen

Het recht op vakantie wordt opgebouwd tijdens het vakantiedienstjaar, dit is het voorafgaande kalenderjaar. Het aantal vakantiedagen dat een werknemer in 2014 mag opnemen, is aldus gebaseerd op de prestaties van 2013. Wie het volledig vakantiedienstjaar 2013 heeft gewerkt, heeft in 2014 aldus recht op 4 weken vakantie. Sommige afwezigheden worden gelijkgesteld met gewerkte dagen.

Voor arbeiders wordt het aantal vakantiedagen vermeld op de vakantiecheque en kan de werkgever deze terugvinden op de website van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be). Een bediende die werkt in het zesdagenstelsel  heeft recht op 2 vakantiedagen per gepresteerde maand, voor bedienden die werken in een vijfdagenstelsel wordt dit herleid. Bij wijziging van tewerkstellingsregime in het vakantiejaar ten opzichte van het vakantiedienstjaar, dient eveneens een omrekening te gebeuren.

Deze vakantiedagen moeten worden opgenomen tijdens het lopende vakantiejaar. Het is niet toegelaten vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar.