Home Kenniscentrum Nieuws Bekendmaking uurroosters deeltijdse arbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Bekendmaking uurroosters deeltijdse arbeid

Wanneer een deeltijdse werknemer wordt tewerkgesteld met een variabel uurrooster is de werkgever verplicht de uurroosters minstens 5 werkdagen vooraf uit te hangen op een voor de werknemers toegankelijke plaats (bv. keuken). Voor deeltijdse werknemers die werken met een vast uurrooster is dergelijke uithanging van uurrooster niet verplicht, maar moet dit uurrooster worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Indien wordt afgeweken van het overeengekomen vaste of geplande variabele uurrooster, moeten deze afwijkingen bijkomend genoteerd worden in een afwijkingsdocument. Dit afwijkingsdocument moet door de werkgever gedurende 5 jaar worden bijgehouden.

Bij nalatigheid kunnen zware boetes worden opgelegd en bestaat het wettelijk weerlegbaar vermoeden van voltijdse tewerkstelling.