Home Kenniscentrum Nieuws Basisveiligheidsopleiding tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Basisveiligheidsopleiding tijdelijke en mobiele werkplaatsen

De basisveiligheidsopleiding die al langer bestaat in de bouwsector, is sinds 15.04.2023 uitgebreid en veralgemeend. Voortaan is elke werkgever die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden wilt uitvoeren, verplicht om voor de werknemers een basisveiligheidsopleiding te voorzien van minstens 8 uur opleiding. Deze verplichting geldt voortaan ook voor alle werkgevers en de zelfstandigen die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitvoeren.

De basisopleiding moet in principe gevolgd zijn alvorens de werkzaamheden op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aan te vatten. Indien dit niet mogelijk is, moet deze opleiding uiterlijk één maand na aanvatting van de werkzaamheden gevolgd worden. De personen die op 15.04.2023 reeds werkzaam waren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen krijgen tijd tot uiterlijk 15.04.2024.

Er geldt nog wel een uitzondering wanneer kan aangetoond worden dat ze reeds de nodige kennis of ervaring verworven hebben.

Er wordt ook een communicatieverplichting ingevoerd. De werkgever moet zorgen voor de nodige informatie over de risico's en preventiemaatregelen en moet ook aantonen dat deze ontvangen én begrepen zijn. Dit moet opgenomen worden  in het veiligheids- en gezondheidsplan waarin richtlijnen worden opgenomen over de verbale en non-verbale communicatie op de bouwplaats.