Home Kenniscentrum Nieuws Arbeidsreglement

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Arbeidsreglement

Een arbeidsreglement is een verplicht document binnen iedere onderneming die werknemers tewerkstelt. Het legt de algemene arbeidsvoorwaarden vast en verschaft informatie omtrent de werking en organisatie in de onderneming en diverse wettelijke bepalingen. Naar aanleiding van het eenheidsstatuut zijn o.m. de richtlijnen inzake beëindiging van de arbeidsovereenkomst en controle bij arbeidsongeschiktheid gewijzigd. Indien u nog geen up-to-date arbeidsreglement heeft n.a.v. het eenheidsstatuut, kan u bij onze diensten hiervoor een bijlage opvragen. Op uw verzoek kan Salar voor uw onderneming ook een arbeidsreglement op maat opmaken.

Salar begeleidt u stapsgewijs bij de opmaak van het arbeidsreglement, alsook de procedure tot registratie ervan. Op basis van een vragenlijst zal Salar een arbeidsreglement op maat uitwerken, rekening houdend met de verplichte vermeldingen, sectorale afwijkingen en de noodwendigheden in de onderneming.