Home Kenniscentrum Nieuws Arbeidsdeal: Wisselend weekregime

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Arbeidsdeal: Wisselend weekregime

Sedert 20.11.2022 kan een voltijdse werknemer aan de werkgever vragen om zijn voltijdse prestaties te presteren in een wisselend weekregime. De normale arbeidsduur van 38 uren/week wordt dan gemiddeld over twee weken bekeken, met een maximum van 9 uren/dag en 45 uren/week. De werknemer moet zijn aanvraag schriftelijk indienen waarbij de werkgever de keuze heeft om het voorstel te aanvaarden of weigeren. Bij een akkoord dient een overeenkomst gesloten te worden voor telkens maximum zes maanden. Bij een weigering moet de motivatie hiertoe binnen de maand schriftelijk kenbaar gemaakt. 

Een werknemer die dergelijk schriftelijk verzoek indient mag hiervoor niet nadelig behandeld worden. Eventuele beslissingen die genomen worden m.b.t. beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dienen los te staan van de vraag voor een wisselend weekregime.